Read more about the article रायगड किल्ला – स्वराज्याची राजधानी
रायगड किल्ला

रायगड किल्ला – स्वराज्याची राजधानी

रायगड किल्ला हा स्वराज्याची राजधानी म्हणून ओळखला जातो . महाराष्ट्रात रायगड जिल्ह्यात हा किल्ला आहे. रायगड ह्या किल्ल्याची स्थापना १०३०…

1 Comment